RFID (přístup, čtečky, tagy)

RFID je technologie bezkontaktního přenosu informací, využívaná především k autorizaci osob, nebo označování zboží. Čip, neboli RFID TAG je vlastně mikroprocesor s pamětí, ve které je uloženo jedinečné sériové číslo. Dále tag obsahuje anténu (cívku). Po přiblížení takového TAGu ke čtečce dojde k indukci napětí do cívky, tím se aktivuje procesor a vyšle zpět do čtečky signál, obsahující jedinečný kód. Čtečka tento signál načte a výstupem je jedinečné číslo, uložené v TAGu.

Pokud je číslo správné (uložené v přístupovém systému, nebo klávesnici), tak se například otevřou vchodové dveře, nebo odjistí alarm.

RFID se tedy nejčastěji využívá ve firmách, ke kontrole vstupu, v bytových domech, kdy pouhým přiblížením TAGu lze otevřít domovní dveře, dále pak ve stravovacích zařízeních, kde se RFID TAGem autorizuje strávník, aby mu bylo vydáno odpovídající jídlo. Díky tomu, že TAGy se vyrábějí v různých variantách, setkáme se s přívěsky na klíče, kartami velmi podobnými těm platebním, ale také s miniaturními skleněnými ampulkami, vhodnými k umístění pod kůži zvířat, či napřiklad ve tvaru vodotěsného náramku, používaného v šatnách plaveckých bazénů k evidenci vstupů a odemykání skříněk.

Zobrazuji všech 12 výsledků